תנאים והגבלות של תוכנית השותפים של FlatAway

הֶסכֵּם

על ידי הרשמה להיות שותף בתוכנית השותפים של FlatAway ("התוכנית"), אתה מסכים להיות מחויב לתנאים ולהגבלות הבאים ("תנאים והגבלות").

FlatAway שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השירות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. כל תכונות חדשות שמגדילות או משפרות את התוכנית הנוכחית, כולל שחרור של כלים ומשאבים חדשים, יהיו כפופים לתנאי השירות. המשך השימוש בתוכנית לאחר כל שינוי כזה יהווה את הסכמתך לשינויים אלה.

הפרה של כל אחד מהתנאים שלהלן תגרום לסגירת חשבונך ולחילוט כל תשלומי עמלות שותפים שהושגו במהלך ההפרה. אתה מסכים להשתמש בתוכנית השותפים על אחריותך בלבד.

תנאי חשבון

קישורים/גרפיקה באתר שלך, באימיילים שלך או בתקשורת אחרת

לאחר שנרשמת לתוכנית השותפים, יוקצה לך קוד שותפים ייחודי. אתה רשאי להציב קישורים, באנרים או גרפיקה אחרת שאנו מספקים עם קוד השותף שלך באתר שלך, בדוא"ל שלך או בתקשורת אחרת. אנו נספק לך הנחיות, סגנונות קישורים ויצירות אמנות גרפיות לשימוש בקישור FlatAway. אנו עשויים לשנות את עיצוב הגרפיקה בכל עת ללא הודעה מוקדמת, אך לא נשנה את מידות התמונות ללא הודעה מתאימה.

כדי לאפשר מעקב מדויק, דיווח וצבירת עמלות הפניה, אנו נספק לך פורמטים מיוחדים של קישורים שישמשו בכל הקישורים בין האתר שלך ל- FlatAway. עליך לוודא שכל אחד מהקישורים בין האתר שלך ל- FlatAway משתמש כראוי בפורמטי קישור מיוחדים כאלה. קישורים ל FlatAway המוצבים באתר שלך בהתאם להסכם זה ואשר משתמשים כראוי בפורמטים של קישורים מיוחדים כאלה מכונים "קישורים מיוחדים". אתה תרוויח עמלות הפניה רק ביחס למכירות ב-a FlatAway מוצר המתרחש ישירות דרך קישורים מיוחדים; לא נהיה אחראים כלפיך ביחס לכל כשל שלך או מישהו שאתה מפנה אליו משתמש בקישורים מיוחדים או הקלד שגוי של קוד השותף שלך, לרבות במידה שכשל כזה עלול לגרום להפחתה כלשהי של סכומים שאחרת ישולמו לך בהתאם להסכם זה.

קישורי שותפים צריכים להפנות לעמוד של המוצר המקודם.

עמלות/עמלות הפניה ותשלום

כדי שמכירת מוצר תהיה זכאית לזכות בעמלת הפניה, הלקוח חייב ללחוץ על קישור מיוחד מהאתר, מהמייל או מהתקשורת אחרת שלך אל https://flataway.bg ולהשלים הזמנה של מוצר במהלך אותה מפגש.

אנו נשלם עמלות רק על קישורים שאחריהם עוקבים ומדווחים אוטומטית על ידי המערכות שלנו. לא נשלם עמלות אם מישהו יגיד שהוא רכש או מישהו אומר שהזין קוד הפניה אם המערכת שלנו לא עקבה אחריו. אנו יכולים לשלם עמלות רק על עסקים שנוצרו באמצעות קישורים מיוחדים מעוצבים כראוי, אשר עוקבים אחריהם אוטומטית על ידי המערכות שלנו.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפסול עמלות שנצברו באמצעות שיטות מכירה או שיווק מזויפות, לא חוקיות או אגרסיביות מדי, מפוקפקות.

התשלומים מתחילים רק לאחר שהרווחת יותר מ $20 בהכנסה של שותפים. אם חשבון השותף שלך לעולם לא חוצה את $20 סף, העמלות שלך לא ימומשו או ישולמו. אנחנו אחראים רק לתשלום חשבונות שחצו את $20 מפתן.

זיהוי עצמך כשותף FlatAway

אינך רשאי לפרסם כל הודעה לעיתונות ביחס להסכם זה או להשתתפותך בתוכנית; פעולה כזו עלולה לגרום לסיום שלך מהתוכנית. בנוסף, אינך רשאי בשום אופן להציג מצג שווא או לייפות את היחסים בינינו לבינך, לומר שאתה מפתח את המוצרים שלנו, לומר שאתה חלק FlatAway או להביע או לרמוז כל מערכת יחסים או זיקה בינינו לביןך או כל אדם או ישות אחרים למעט המותר במפורש בהסכם זה (כולל על ידי ביטוי או רמז שאנו תומכים, נותנים חסות, תומכים או תורמים כסף לכל ארגון צדקה או מטרה אחרת).

אינך רשאי לרכוש מוצרים דרך קישורי השותפים שלך לשימושך הפרטי. רכישות כאלה עשויות לגרום (לפי שיקול דעתנו הבלעדי) לניכוי עמלות הפניה ו/או לסיום הסכם זה.

לוח זמנים לתשלום

כל עוד הרווחים הנוכחיים של השותפים שלך נגמרו $20, תקבל תשלום בכל חודש. אם לא הרווחת $20 מאז התשלום האחרון שלך, נשלם לך בחודש הבא לאחר חציית הסף.

הגדרת לקוח

לקוחות שיקנו מוצרים דרך תוכנית זו ייחשבו כלקוחות שלנו. בהתאם לכך, כל הכללים, המדיניות ונהלי התפעול שלנו בנוגע להזמנות לקוחות, שירות לקוחות ומכירות מוצרים יחולו על אותם לקוחות. אנו עשויים לשנות את המדיניות ונהלי הפעולה שלנו בכל עת. לדוגמה, אנו נקבע את המחירים שייגבו עבור מוצרים הנמכרים במסגרת תוכנית זו בהתאם למדיניות התמחור שלנו. מחירי המוצרים והזמינות עשויים להשתנות מעת לעת. מכיוון ששינויים במחיר עשויים להשפיע על מוצרים שציינת באתר שלך, אין להציג מחירי מוצרים באתר שלך. אנו נשתמש במאמצים סבירים מבחינה מסחרית כדי להציג מידע מדויק, אך איננו יכולים להבטיח את הזמינות או המחיר של מוצר מסוים.

האחריות שלך

אתה תהיה האחראי הבלעדי לפיתוח, תפעול ותחזוקה של האתר שלך ולכל החומרים המופיעים באתר שלך. לדוגמה, אתה תהיה האחראי הבלעדי ל:

- התפעול הטכני של האתר שלך וכל הציוד הקשור
- הבטחת הצגת הקישורים המיוחדים באתר שלך אינה מפרה כל הסכם בינך לבין צד שלישי כלשהו (כולל ללא הגבלה כל הגבלות או דרישות שהוטלו עליך על ידי צד שלישי המארח את האתר שלך)
- הדיוק, האמת וההתאמה של החומרים המפורסמים באתר שלך (כולל, בין היתר, כל החומרים הקשורים למוצר וכל מידע שאתה כולל בקישורים מיוחדים או משייכים אליהם)
- להבטיח שהחומרים המתפרסמים באתר שלך אינם מפרים או מפרים את הזכויות של צד שלישי כלשהו (כולל, למשל, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, פרטיות או זכויות אישיות או קנייניות אחרות)
- להבטיח שהחומרים המתפרסמים באתר שלך אינם פוגעניים או בלתי חוקיים בדרך אחרת
- הבטחה שהאתר שלך חושף בצורה מדויקת והולם, בין אם באמצעות מדיניות פרטיות ובין אם בדרך אחרת, כיצד אתה אוסף, משתמש, מאחסן וחושף נתונים שנאספים ממבקרים, לרבות, כאשר רלוונטי, שצדדים שלישיים (כולל מפרסמים) עשויים להציג תוכן ו/ או פרסומות ולאסוף מידע ישירות מהמבקרים ועשויים למקם או לזהות עוגיות בדפדפנים של מבקרים.

ציות לחוקים

כתנאי להשתתפותך בתוכנית, אתה מסכים שבזמן שאתה משתתף בתוכנית תציית לכל החוקים, הפקודות, הכללים, התקנות, הצווים, הרישיונות, ההיתרים, פסקי הדין, ההחלטות או דרישות אחרות של כל רשות ממשלתית שיש לה. סמכות השיפוט עליך, בין אם חוקים אלה וכו' נכנסים לתוקף כעת או מאוחר יותר נכנסים לתוקף בזמן שאתה משתתף בתוכנית. מבלי להגביל את החובה לעיל, אתה מסכים שכתנאי להשתתפותך בתוכנית תציית לכל החוקים החלים (פדרליים, ממלכתיים או אחרים) השולטים בדואר אלקטרוני שיווקי, לרבות ללא הגבלה, חוק CAN-SPAM משנת 2003 והכל חוקים אחרים נגד ספאם.

תקופת ההסכם והתוכנית

תקופת הסכם זה תתחיל עם הסכמתנו לבקשת התוכנית שלך ויסתיים כאשר יסתיים על ידי מי מהצדדים. אתה או אנחנו רשאים לסיים הסכם זה בכל עת, עם או בלי סיבה, על ידי מתן הודעה בכתב לצד השני על סיום. עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא, תפסיק מיד את השימוש, ותסיר מהאתר שלך, את כל הקישורים אל https://flataway.bg, וכל הסימנים המסחריים, הלבוש המסחרי והלוגו שלנו, וכל שאר החומרים שסופקו על ידנו או מטעמנו לך בכפוף לכך או בקשר עם התוכנית. FlatAway שומרת לעצמה את הזכות לסיים את התוכנית בכל עת. עם סיום התוכנית, FlatAway ישלם את כל הרווחים שנצברו לעיל $20.

סיום

FlatAway, לפי שיקול דעתה הבלעדי, יש לו את הזכות להשעות או לסיים את חשבונך ולסרב לכל שימוש נוכחי או עתידי בתוכנית, או כל שימוש אחר FlatAway שירות, מכל סיבה בכל עת. סיום כזה של השירות יגרום לביטול או מחיקה של חשבונך או גישתך לחשבונך, ולחילוט ולוויתור על כל העמלות הפוטנציאליות או שיש לשלם בחשבון שלך אם הן הושגו באמצעות הונאה, בלתי חוקית, או שיטות מכירה או שיווק אגרסיביות מדי ומפוקפקות מדי. FlatAway שומרת לעצמה את הזכות לסרב שירות לכל אחד מכל סיבה שהיא בכל עת.

יחסי הצדדים

אתה ואנחנו קבלנים עצמאיים, ושום דבר בהסכם זה לא ייצור כל שותפות, מיזם משותף, סוכנות, זיכיון, נציג מכירות או יחסי עבודה בין הצדדים. לא תהיה לך סמכות להציע או לקבל הצעות או מצגים כלשהם בשמנו. לא תצהיר שום הצהרה, בין אם באתר שלך ובין אם אחרת, שתסתור באופן סביר משהו בסעיף זה.

מגבלות אחריות

לא נהיה אחראים לנזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים (או כל אובדן הכנסות, רווחים או נתונים) הנובעים בקשר להסכם זה או לתוכנית, גם אם הודע לנו על האפשרות של נזקים כאלה. יתרה מכך, החבות המצטברת שלנו הנובעת ביחס להסכם זה ולתוכנית לא תעלה על סך דמי ההפניה ששולמו או ישולמו לך במסגרת הסכם זה.

כתבי ויתור

אנו לא נותנים אחריות או מצגים מפורשים או משתמעים ביחס לתוכנית או למוצרים כלשהם הנמכרים באמצעות התוכנית (כולל, ללא הגבלה, אחריות לגבי כושר, סחירות, אי-הפרה, או כל אחריות משתמעת הנובעת ממהלך של ביצועים, עסקה או שימוש מסחרי). בנוסף, איננו מצהירים כי הפעלת ה FlatAway יהיה ללא הפרעות או ללא שגיאות, ואנחנו לא נהיה אחראים להשלכות של הפרעות או שגיאות כלשהן.

חקירה עצמאית

אתה מאשר שקראת הסכם זה ומסכים לכל התנאים וההתניות שלו. אתה מבין שאנחנו עשויים בכל עת (במישרין או בעקיפין) לבקש הפניות של לקוחות בתנאים שעשויים להיות שונים מאלה הכלולים בהסכם זה או להפעיל אתרי אינטרנט הדומים לאתר שלך או מתחרים. הערכת באופן עצמאי את הרצויות להשתתף בתוכנית ואינך מסתמך על ייצוג, ערבות או הצהרה כלשהי מלבד כפי שנקבע בהסכם זה.

בוררות

כל מחלוקת הנוגעת בכל דרך להסכם זה (כולל כל הפרה בפועל או לכאורה של הסכם זה), כל עסקאות או פעילויות במסגרת הסכם זה או מערכת היחסים שלך איתנו או כל אחד מהשותפים שלנו תוגש לבוררות סודית, אלא שבמידה שאתה בכל דרך שהיא הפרה או איימה להפר את זכויות הקניין הרוחני שלנו, אנו עשויים לבקש צו מניעה או סעד מתאים אחר בכל בית משפט מדינתי או פדרלי (ואתם מסכימים לסמכות שיפוט ומקום לא בלעדיים בבתי משפט כאלה) או בכל בית משפט אחר בעל סמכות שיפוט מוסמכת. . בוררות על פי הסכם זה תתנהל על פי הכללים הנהוגים אז של איגוד הבוררות האמריקאי. פסק הבורר יהיה מחייב וניתן לרשום אותו כפסק דין בכל בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת. במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, שום בוררות לפי הסכם זה לא תצורף לבוררות המערבת כל צד אחר בכפוף להסכם זה, בין אם באמצעות הליכי בוררות ייצוגיים ובין אם בדרך אחרת.

שונות

הסכם זה יהיה כפוף לחוקי ארצות הברית, ללא התייחסות לכללים המסדירים את בחירת החוקים. אינך רשאי להמחות הסכם זה, על פי חוק או בדרך אחרת, ללא הסכמתנו מראש ובכתב. בכפוף להגבלה זו, הסכם זה יהיה מחייב, ייקבע לטובת הצדדים ויהיה ניתן לאכיפה כלפי הצדדים ויורשיהם ונציגיהם. הכישלון שלנו לאכוף את הביצוע הקפדני שלך בכל תנאי בהסכם זה לא יהווה ויתור על זכותנו לאכוף לאחר מכן הוראה כזו או כל הוראה אחרת בהסכם זה.

הכישלון של FlatAway מימוש או אכיפה של כל זכות או הוראה בתנאי השירות לא יהווה ויתור על זכות או הוראה כאמור. תנאי השירות מהווים את כל ההסכם בינך לבין FlatAway ומפקחים על השימוש שלך בשירות, במקום כל הסכמים קודמים בינך לבין FlatAway (כולל, אך לא רק, כל גרסאות קודמות של תנאי השירות).

האם אתה משתוקק להרפתקה?

אנחנו נחבר אותך!
he_ILHE