ביצוע צ'ק-אין מקוון מאובטח

מלא את הטופס

מלא את כל הפרטים הדרושים בטופס למטה. אנו מחויבים על פי החוק לרשום אותך, בדיוק כמו כל המלונות. לידיעתך, אינך יכול להזין את הנכס אלא אם מילאת את הטופס. אל דאגה, הנתונים האישיים שלך בטוחים ולעולם לא נשתף אותם עם אף אחד מלבד הרשויות.

לבדוק את הדואר האלקטרוני שלך

תוך 24 שעות מהצ'ק-אין המקוון (בדרך כלל תוך שעה) תקבל מדריך דיגיטלי עם הוראות כיצד להיכנס למקום ושפע מידע שימושי שיעזור לך להתכונן לשהותך.

הַצלָחָה

כעת עליך לקבל את כל המידע הדרוש לשהותך. עם זאת, אם יש לך שאלות או בקשות נוספות, אנא שלח לנו הודעה - השוער שלך אלכס שם בשבילך!

[ninja_form id=2]

האם אתה משתוקק להרפתקה?

אנחנו נחבר אותך!
he_ILHE