#SafeVoyage d'affaires

28/05/2020

България извънредното положение оради COVID-19 еше обявено на 13 март и така еше очти по целия свят. ттогава почти всички бизнес пътувания а отложени или сложени на "пауза" а неопределен период оет ва неопределен период оет в. инаха 2 есеца и вече се риспособяваме се новия ритъм
на живот. Носенето на маски на публично място, спазването на физическо разстояние и честата дезинфекция са само част от правилата, които ще продължим да спазваме за своята безопасност и тази на околните.

еждувременно бизнесът ще е рвият, който ще започне да "пътува", след като границите се отворят и аато раниците се отворят и ааа

#SafeVoyage d'affaires

ешението ви за безопасно бизнес пътуване е точно зад ъгъла - буквално.

 

раткосрочното наемане на имот е перфектен избор, а Gestionnaire d'appartement е най-добрият Ви партньор, когато става дума а обслужвани апартаменти в България. артаментите в ортфолиото ни са снабдени с:

  • етод а самонастаняване: сичко, от което се нуждаете са инструкциите за настаняване, които изпращаме реди пристигане. е са описани стъпка по стъпка удобен и лесен а използване гайд.

  • нтибактериален ел а ръце: рвото нещо, което трябва а направите, огато се риберете е а почистите ръцете си, разбира се!

  • апълно оборудвани ни: ригответе сами рана или поръчайте за вкъщи; ние сме осигурили всичко необходими и при двата варианта.

руги предимства, които със сигурност е са Ви полезни в настоящата ситуация, са онлайн подписване на договор за наем, издаване на фактура et ащане, 24/7 et онсиерж услуги, ерсонализиран наръчник с информация за апартамента, околноста и полезни съвети.

сички апартаменти са нимателно дезинфекцирани реди всеки гост. ожете също така да заявите допълнително почистване по реме на престоя удобно за Вас време. ожете да разгледате сички имоти, равлявани от Gestionnaire d'appartement, налични а вашите дати на FLATAWAY.EU и да изпратите апитване а резервация. артаментите ни са разположени ентралната част на 4 олеми града в България - Софи, Пловдив, Вагна, т.

то и някои от нашите редложения:

 

Envie d'aventure ?

Nous allons vous brancher !
fr_FRFR