Avez-vous des commentaires sur Airbnb?

28/01/2021
тминаха ните, огато Airbnb еше росто платформа за отдаване под наем, която всеки ожеше агана о наем, която всеки можеше ага пт азарът за онлайн резервации на места за настаняване ече е изключително успешен. рез последните няколко години платформата разшири своите услуги значително, като включи предложенията Airbnb pour le travail, Airbnb Luxe et Airbnb Plus.
 

Est-ce que vous avez besoin d'aide ? Vous avez un problème avec vous ?                                               

 

Съставихме просто ръководство, което ще ви помогне да се ориентирате в различните възможности на Airbnb и да разберете в коя от тях се вписва най-добре вашият имот.

 

тандартни: Airbnb (Classique)

 

Вероятно сте запознати с основната платформа на Airbnb, но ако сте нов домакин, важно е да разберете някои от филтрите, които се използват от гостите при търсене на място за настаняване:

 

амостоятелно място за настаняване - Tout l'endroit

ова означава, е остите наемат елия имот само за себе си и не трябва а споделят общи иси омещения и не трябва а споделят общи омещения . огато пътниците изберат тази опция, те очакват единеност. опълнително предимство ще е това да осигурите споделени съоръжения като басейн, градина или барбе отите тази категория трябва да предлагат обства и жилищни площи, които са за ползване само на хократата.

 
 

 

амостоятелна стая - Chambre Privée

оставете отметка в това квадратче, ако имате например стая къщата си, оято ще отдавате под наем. е абравяйте да подчертаете описанието си броя на споделените ространства и правилата в къщата. о не искате да споделяте нята си с гостите, това трябва да става ясно от самото начало. о банята е обща, инаги посочвайте ежду колко хора е се споделя.

оделена стая - Chambre partagée

ази опция обикновено привлича по-млади хора и туристи с о-ограничен бюджет. о я изберете, това означава, е редлагате стая с две или повече егла и пътниците е споделят онсази рн

 

езабавна резервация - Réservation instantanée

осигурява предимството вашият имот а се появява в повече търсения. Поставяйки отметка в това поле, вие се съгласявате с това, че гостите могат да резервират директно, без да се нуждаят от предварително одобрение от ваша страна. ного от пътуващите, оито искат а резервират последния момент или не искат а обменят съобщент или не искат а обменят съобщент или не искат а обменят съсдени р

никален престой - Séjours uniques
 

ои пътници търсят уникални имоти за наемане по реме на техния престой. Ако вашето Airbnb попада в тази категория, независимо дали става дума за къщичка на дърво, ферма в провинцията или нещо друго необичайно, не забравяйте да го опишете във вашата обява, за да привлечете повече интерес към нея.

 


омакини - Superhosts

ного гости ще филтрират търсенето си така, е а получават обяви само от Superhosts. ащо? ащото искат да си гарантират рекрасно преживяване. ак ожете а станете супердомакин? то няколко критерия, на които трябва да отговаряте:

  • тдали сте имота си под наем а поне 100 нощувки

  • тговаряте на оне 90% от запитванията

  • оддържате рейтинг от инимум 4.8

а бизнес пътуване: Airbnb pour le travail

 

ази категория има за цел а есни компаниите и да ги одтикне да използват Airbnb, огато става въпрос . е огат да се регистрират езплатно за Airbnb for Work, а използват администраторско табло за планиране на туват администраторско табло за планиране на пътуват администраторско табло за планиране на пътуват администраторско табло за планиране на пътуват администраторско табло за планиране на пътуват олкото повече отзиви с пет езди получава вашият Airbnb от бизнес пътници, толкова по-вероятно е тесой а тоова по-вероятно е тесой а тооа по-вероятно е тесой да тоова по-вероятно е тесой та а . арактеристиките на

Airbnb for Work

  • рза и надеждна WIFI ръзка;

  • есен достъп след работно време;

  • ералня;

  • обен кът за работа.

ези имоти се намират в изост до центъра на града или до основни възли на градския транспорт.

роверено а ачество: Airbnb Plus

 

Airbnb Plus е селекция от най-качествените имоти, оито са проектирани ечатляващо и се равляват от найтирани впечатляващо и се равляват от найтирани ечатляващо и се управляват от найтирани ечатляващо и се управляват от найтирани ечатляващо и се управляват от найтирани а да получи статус „Плюс“, ашият дом трябва да бъде ично проверен от Airbnb. омовете с този статут редлагат на гостите всичко, което биха имали и у ома - от кухня, сннабдесна с с ооете с този статут редлагат на гостите сичко,

 

одправки и др.; о баня, оборудвана с хубава козметика и сешоар. а да бъде ашият дом "Плюс", трябва да полагате и допълнителни усилия по отношение на неговата поддръжка. ова означава да следите али всички уреди са в изправност, както и винаги да е почистено и одре.

 

естинации: Airbnb Luxe

 

ова предложение ава на пътуващите остъп о впечатляващи созни имоти, а самото пътуване се ечатляващи созни имоти, а самото пътуване се рганиира Всяка резервация на Luxe Airbnb осигурява денонощен контакт със специалист, добре обучен "дизайнер на пътувания", който ще гарантира, че престоят е съобразен с уникалните нужди на пътуващия.

 

Всеки един от тези имоти е преминал изключително строг процес на проверка и подбор и отговаря на високи стандарти за дизайн и функционалност, определени по 300 различни критерия. става въпрос не само за уникално място за настаняване, но и за неповторимо изживяване по време на пъто.

 
 

ие от Gestionnaire d'appartement равляваме самостоятелни имоти а отдаване под наем, повечето от които се ат категориите Airbnb pour le travail и Airbnb Plus. о притежавате жилище, ойто отговаря на тези критерии, свържете се с нас! ие ще ви помогнем а го редставите по най-добрия начин платформата, е о оддържаме езупречно и ще се огрижим нивото на заетост да е възможно най-високо.

 

Envie d'aventure ?

Nous allons vous brancher !
fr_FRFR