Πληροφορίες για εμάς

Το FlatAway (εφεξής "Ιστότοπος" ή "ιστότοπος FlatAway") είναι ένας ιστότοπος κρατήσεων που παρέχεται από την Flat Manager Ltd, μια εταιρεία εγγεγραμμένη στη Βουλγαρία σύμφωνα με το UIC BG202684022. Η Flat Manager είναι μια βραχυπρόθεσμη εταιρεία διαχείρισης ενοικίασης, η οποία δραστηριοποιείται στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία μόνη της και μέσω των δικαιοδόχων της.

Χρήση του ιστότοπου FlatAway

Πρέπει να είστε [18] ετών και άνω και ικανός στη χώρα διαμονής σας να συνάψετε νομικά δεσμευτική συμφωνία για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία που προσφέρει ο ιστότοπός μας.

Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι οι πληροφορίες που μας παρέχονται είναι ακριβείς και ενημερωμένες.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας και να ζητήσετε τυχόν πρόσθετα έγγραφα που ενδέχεται να χρειαζόμαστε για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Στον ιστότοπο FlatAway μπορείτε να περιηγηθείτε σε καταχωρίσεις (διαδικτυακές διαφημίσεις που αναφέρονται ως καταχωρίσεις) ακινήτων, να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα ακίνητα και τις επιχειρήσεις του Flat Manager, να στείλετε ερωτήσεις κράτησης, ενοικίαση ακινήτων για προσωρινή διαμονή και να παραγγείλετε πρόσθετες (επιπλέον) υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων σε μεταφορές αεροδρομίου, επιπρόσθετους καθαρισμούς και άλλα, τα οποία αναφέρονται συλλογικά ως "Η Υπηρεσία" της Ιστοσελίδας FlatAway. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες από τις πρόσθετες υπηρεσίες δεν παρέχονται από την Flat Manager Ltd.

Όλα τα ακίνητα ενοικιάζονται από την Flat Manager Ltd, η οποία ενεργεί για λογαριασμό και προς όφελος των ιδιοκτητών σπιτιού των ακινήτων, δεόντως εξουσιοδοτημένη από τον τελευταίο να το πράξει με σύμβαση διαχείρισης ακινήτων.

Χρήση του 5-Star Home Office

Η σχέση σου με εμάς

Αυτό το έγγραφο και τυχόν έγγραφα που αναφέρονται σε αυτό (συλλογικά, οι «Όροι Χρήσης») καθορίζουν τους όρους της σχέσης σας με εμάς. Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε τους Όρους Χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο FlatAway. Εάν υπάρχει κάτι στους Όρους Χρήσης που δεν καταλαβαίνετε, επικοινωνήστε μαζί μας στο office@flatmanager.bg για να συζητήσετε τι σημαίνει αυτό για εσάς.

Με τη χρήση και την πρόσβαση στην υπηρεσία, αποδέχεστε αυτούς τους Όρους Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης, μην περιηγηθείτε στις καταχωρίσεις, μην στείλετε ερωτήσεις κράτησης, κάνετε κράτηση ιδιοτήτων ή αλλιώς έχετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήστε την υπηρεσία.

Αναγνωρίζετε ότι τα ακίνητα που προσδιορίζονται στις Καταχωρίσεις δεν ανήκουν σε εμάς, αλλά από τρίτα άτομα που έχουν συνάψει συμφωνία μαζί μας για να ενοικιάσουν τα ακίνητά τους στους Επισκέπτες (εσείς) μέσω της Ιστοσελίδας FlatAway.

Όταν υποβάλλετε ένα αίτημα για κράτηση για μια καταχώριση, και αυτό γίνεται αποδεκτό από εμάς εκ μέρους ενός ιδιοκτήτη σπιτιού, συνάπτετε μια συμφωνία με τον ιδιοκτήτη σπιτιού για ενοικίαση της σχετικής καταχώρισης ("κράτηση"), η οποία υπόκειται σε πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις που καθορίζονται στην καταχώριση. Δεν είμαστε συμβαλλόμενο μέρος σε οποιαδήποτε συμφωνία ενοικίασης οποιασδήποτε καταχώρησης - διευκολύνουμε μόνο τη διαδικασία ενοικίασης. Εξυπηρετούμε ως μεσάζων εκπροσωπώντας τον ιδιοκτήτη σπιτιού και εκτελούμε όλες τις ενέργειες στο όνομα και για λογαριασμό του ιδιοκτήτη σπιτιού. Είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι οποιοδήποτε άτομο στο οποίο παραχωρείτε πρόσβαση σε οποιαδήποτε Καταχώριση συμμορφώνεται με τους Όρους Χρήσης σαν να είναι συμβαλλόμενο μέρος στους Όρους Χρήσης και θα είστε υπεύθυνοι για τυχόν πράξεις και παραλείψεις οποιουδήποτε άλλου προσώπου όπως αν είναι οι πράξεις και οι παραλείψεις σας.

Τέλη και πληρωμές

Η χρήση της ιστοσελίδας FlatAway παρέχεται δωρεάν.

Για να κάνετε κράτηση, θα σας ζητηθεί να πληρώσετε ένα τέλος κράτησης στον κεντρικό υπολογιστή, όπως περιγράφεται αναλυτικά στη σχετική καταχώριση (το «τέλος κράτησης»). Η χρέωση θα είναι ίση με τη μέση τιμή διανυκτέρευσης με την οποία διαφημίζεται η Καταχώριση κατά την περίοδο που επιλέξατε συν μια χρέωση καθαρισμού.

Η κράτησή σας γίνεται αποδεκτή αμέσως μόλις επιβεβαιωθεί η πληρωμή του τέλους κράτησης από τον πάροχο πληρωμών Stripe. Εάν η πληρωμή διεκπεραιωθεί επιτυχώς, θα δείτε μια σελίδα επιτυχίας με τον κωδικό επιβεβαίωσης κράτησης. Πρόσθετες οδηγίες θα σταλούν στη διεύθυνση email που δώσατε κατά τη διαδικασία κράτησης εντός 24 ωρών από την επιβεβαίωση πληρωμής.

Οι πληρωμές σε μετρητά δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση.

Εάν παραταθεί μια κράτηση, θα λάβετε επιπλέον οδηγίες πληρωμής.

Ενεργούμε ως αντιπρόσωπος είσπραξης πληρωμών για τον ιδιοκτήτη σπιτιού, με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνση της πληρωμής του τέλους κράτησης από εσάς στον ιδιοκτήτη σπιτιού.

Όλα τα ποσά (συμπεριλαμβανομένων των τελών κράτησης) που αναφέρονται ή αναφέρονται στους Όρους Χρήσης παρατίθενται στις Καταχωρήσεις σε Ευρώ (EUR).

Εφαρμοστέα τέλη και φόροι

Όλοι οι φόροι περιλαμβάνονται στο τέλος κράτησης με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

Αλλαγή κράτησης

Μπορείτε να τροποποιήσετε ή να ακυρώσετε μια Κράτηση επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση booking@flataway.bg.

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή ακύρωση ενδέχεται να υπόκειται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις, όπως σας ειδοποιήθηκαν πριν από την επιβεβαίωση ενός αιτήματος τροποποίησης ή ακύρωσης μιας Κράτησης, συμπεριλαμβανομένων των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται στην παρούσα ρήτρα.

Πολιτική ακύρωσης και επιστροφές χρημάτων

Εάν ακυρώσετε μια κράτηση, τα ακόλουθα ποσά της προμήθειας κράτησης θα σας επιστραφούν:

Σε σπάνια περίπτωση που πρέπει να ακυρώσουμε την κράτησή σας, θα λάβετε πλήρη επιστροφή χρημάτων για την προμήθεια κράτησης και, κατόπιν αιτήματός σας, θα σας βοηθήσουμε με τις επιλογές μετεγκατάστασης.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις χρηστών FlatAway

Ο ιστότοπος FlatAway ή σε ορισμένες περιπτώσεις οι πάροχοι τρίτων μερών κατέχουν όλο το υλικό και το περιεχόμενο και σας δίνουμε την άδεια να χρησιμοποιείτε αυτά τα υλικά και περιεχόμενο μόνο για τους σκοπούς της χρήσης της υπηρεσίας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Συμφωνείτε ότι δεν έχετε κανένα δικαίωμα σε οποιοδήποτε μερίδιο της υπηρεσίας εκτός από το δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Χρήσης.

Επιβεβαιώνετε ότι γνωρίζετε ότι δεν σας παρέχεται το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε τα ονόματα "FlatAway" ή "Flat Manager", εμπορικά σήματα, λογότυπα, ονόματα τομέων και άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα επωνυμίας εκτός από αυτά που επιτρέπονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Συμφωνείτε επίσης:

Εκτός από τις άλλες απαιτήσεις των παρόντων Όρων Χρήσης, αυτή η ενότητα περιγράφει συγκεκριμένους κανόνες που ισχύουν για τη χρήση της υπηρεσίας από εσάς (οι "Υποχρεώσεις χρηστών FlatAway").

Όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία, δεν πρέπει:

Η μη συμμόρφωση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών του FlatAway δημιουργεί σοβαρή παραβίαση των Όρων Χρήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λήψη όλων ή οποιωνδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες (με ή χωρίς ειδοποίηση):

Τερματισμός της σχέσης μας

Θα πρέπει να τερματίσετε τη χρήση της ιστοσελίδας FlatAway σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης ή τυχόν ενημερώσεις που γίνονται στους Όρους Χρήσης ή στην υπηρεσία.

Μπορείτε να τερματίσετε τη χρήση της υπηρεσίας μας ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο.

Μπορούμε αμέσως να τερματίσουμε τη χρήση της υπηρεσίας μας από εσάς, εάν παραβιάσετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών, τυχόν άλλους σημαντικούς κανονισμούς ή τους Όρους Χρήσης.

Εάν εσείς ή τερματίσουμε τη χρήση της υπηρεσίας Flat Away ή περιορίζουμε την υπηρεσία όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα, ενδέχεται να διαγράψουμε ή να τροποποιήσουμε τυχόν πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς. Θα χάσετε επίσης τα δικαιώματα που έχετε για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία ή να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενό μας. Δεν θα σας προσφέρουμε αποζημίωση για τυχόν απώλειες.

Ο τερματισμός της χρήσης της υπηρεσίας Flat Away δεν θα επηρεάσει καμία από τις υποχρεώσεις σας να πληρώσετε τυχόν ποσά που οφείλονται σε εμάς.

Ευθύνη

Αναγνωρίζετε ότι είμαστε μόνο εκπρόσωποι του ιδιοκτήτη σπιτιού και ότι δεν είμαστε συμβαλλόμενο μέρος σε καμία συμφωνία μεταξύ εσάς και οποιουδήποτε ιδιοκτήτη σπιτιού. Κατά συνέπεια, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για παραβίαση συμβολαίου μεταξύ εσάς και οποιουδήποτε ιδιοκτήτη σπιτιού.

Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που υπέστη εσείς, η οποία προκαλείται από οποιαδήποτε ενέργεια ή αδράνεια του ιδιοκτήτη σπιτιού ή τυχόν δυσλειτουργίες, ατυχήματα, συμβάντα ή γεγονότα που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στην ιδιοκτησία του Host.

Συμφωνείτε να αποδεχτείτε την ευθύνη και να αποζημιώσετε μας και τους ιδιοκτήτες σπιτιού για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, ευθύνη ή δαπάνη που ενδέχεται να υποστούν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε αξίωσης ή αγωγής εναντίον μας και ως αποτέλεσμα της χρήσης της υπηρεσίας από εσάς (εκτός από το βαθμό που προκαλείται από την αμέλεια μας ή όπως αναφέρεται ρητώς στους Όρους Χρήσης), ή σε σχέση με οποιαδήποτε κράτηση (συμπεριλαμβανομένης τυχόν ζημιάς σε περιουσία), είτε σε σύμβαση (συμπεριλαμβανομένης τυχόν παραβίασης των Όρων Χρήσης ή οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ εσάς και οποιουδήποτε ιδιοκτήτη σπιτιού), αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) ή επιστροφή χρημάτων ή για παραβίαση του νόμιμου καθήκοντος ή παραπλανητική δήλωση ή με άλλο τρόπο.

Θα διασφαλίσουμε ότι η υπηρεσία του ιστότοπου FlatAway είναι διαθέσιμη κατά τις κανονικές εργάσιμες ώρες. Δυστυχώς, λόγω της φύσης του Διαδικτύου και της τεχνολογίας, η υπηρεσία παρέχεται με βάση «όσο είναι διαθέσιμο» και «ως έχει». Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να υποσχεθούμε ότι η χρήση της υπηρεσίας από εσάς θα είναι χωρίς διακοπή, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς σφάλματα ή ότι θα ικανοποιήσει τις προσδοκίες σας και δεν αναλαμβάνουμε καμία δέσμευση σχετικά με την απόδοση ή τη διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών και, στο βαθμό που μπορούμε να το πράξουμε, αποκλείουμε τυχόν δεσμεύσεις που ενδέχεται να υπονοούνται από το νόμο.

Σε περίπτωση αξίωσης που προκύπτει από την παροχή της Υπηρεσίας, η ευθύνη μας απέναντί σας δεν θα υπερβαίνει ποτέ το ποσό που έχετε πληρώσει μέσω της Υπηρεσίας τους τρεις (3) μήνες πριν από την εμφάνιση της αξίωσης και, σε περίπτωση που δεν έχετε πραγματοποιήσει πληρωμές μέσω της Υπηρεσίας, η ευθύνη μας απέναντί σας δεν θα υπερβαίνει ποτέ το 1 EUR.

Σε κάθε περίπτωση, δεν θα είμαστε ποτέ υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που δεν είναι λογικά προβλέψιμη.

Τίποτα στους Όρους Χρήσης δεν αποκλείει ούτε περιορίζει την ευθύνη μας σε εσάς ή τα νόμιμα δικαιώματά σας ως καταναλωτή, εάν η νομοθεσία της χώρας στην οποία ζείτε δεν επιτρέπει τις εξαιρέσεις ή τους περιορισμούς ευθύνης που προβλέπονται στους Όρους Χρήσης.

Επίλυση επιχειρημάτων

Εάν έχετε διαφωνία με εμάς σχετικά με την υπηρεσία, σε πρώτη φάση επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση booking@flataway.bg και προσπαθήστε να επιλύσετε ανεπίσημα τη διαφωνία μαζί μας. Στην απίθανη περίπτωση που δεν μπορούμε να επιλύσουμε μια διαφορά ανεπίσημα, θα συζητήσουμε και θα συμφωνήσουμε μαζί σας τον πιο αποτελεσματικό τρόπο επίλυσης της διαφοράς.

Εάν προκύψει διαφωνία ανάμεσα σε εσάς και έναν ιδιοκτήτη σπιτιού σε σχέση με μια κράτηση, τότε μπορείτε να μας παραπέμψετε τη διαφωνία επικοινωνώντας μαζί μας στο pemesanan@flataway.bg, οπότε θα εξετάσουμε τη διαφορά και θα παράσχουμε εύλογη βοήθεια για την ανεπίσημη επίλυση αυτής της διαφοράς. ενεργώντας ως μεσολαβητής ανάμεσα σε εσάς και τον ιδιοκτήτη σπιτιού. Για την αποφυγή αμφιβολιών, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να επιλύσουμε οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ εσάς και ενός ιδιοκτήτη σπιτιού προς ικανοποίηση τόσο εσάς όσο και του ιδιοκτήτη σπιτιού, και τίποτα στην παρούσα ρήτρα δεν σας εμποδίζει (ή τον ιδιοκτήτη σπιτιού) να ξεκινήσετε ή να συνεχίσετε δικαστικές διαδικασίες σε σχέση με τη διαφορά.

Βελτιώσεις και ενημερώσεις υπηρεσιών

Ενημερώνουμε συνεχώς και βελτιώνουμε την υπηρεσία μας για να προσπαθούμε να βρούμε τρόπους για να σας παρέχουμε νέες και καινοτόμες δυνατότητες και υπηρεσίες. Βελτιώσεις και ενημερώσεις γίνονται επίσης για να αντικατοπτρίζουν τις μεταβαλλόμενες τεχνολογίες και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών μας για χρήση του Διαδικτύου και της υπηρεσίας μας.

Ίσως χρειαστεί να ενημερώσουμε, να επαναφέρουμε, να σταματήσουμε να προσφέρουμε ή / και να υποστηρίζουμε ένα συγκεκριμένο τμήμα της υπηρεσίας ή δυνατότητα που σχετίζεται με την υπηρεσία. Αυτές οι αλλαγές στην υπηρεσία ενδέχεται να επηρεάσουν τις προηγούμενες δραστηριότητές σας στην υπηρεσία και τις δυνατότητες που χρησιμοποιείτε. Τυχόν αλλαγές στην Υπηρεσία ενδέχεται να περιλαμβάνουν διαγραφή ή επαναφορά των στοιχείων της υπηρεσίας σας.

Συμφωνείτε ότι ένα κύριο χαρακτηριστικό της υπηρεσίας μας είναι ότι οι αλλαγές στην υπηρεσία θα πραγματοποιηθούν με την πάροδο του χρόνου και αυτή είναι μια σημαντική βάση στην οποία σας παραχωρούμε πρόσβαση στην υπηρεσία. Μόλις πραγματοποιήσουμε αλλαγές στην υπηρεσία, η συνεχής χρήση της υπηρεσίας θα δείξει ότι έχετε αποδεχτεί τυχόν αλλαγές σε αυτήν. Είστε πάντα ελεύθεροι να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο FlatAway.

Θα προσπαθήσουμε, όπου είναι δυνατόν και λογικό, να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τυχόν σημαντικές αλλαγές στην υπηρεσία.

Ενημερώσεις εγγράφων

Ενδέχεται να αναθεωρούμε αυτούς τους Όρους Χρήσης κατά καιρούς, αλλά η πιο πρόσφατη έκδοση θα δημοσιεύεται πάντα στο flataway.bg.

Οι αλλαγές θα συμβούν συνήθως λόγω της προσθήκης νέων χαρακτηριστικών, των αλλαγών στη νομοθεσία ή όπου πρέπει να διευκρινίσουμε τη θέση μας σχετικά με κάτι.

Θα προσπαθήσουμε, όπου είναι δυνατόν και λογικό, να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τυχόν σημαντικές αλλαγές σε οποιοδήποτε από τα έγγραφα που αναφέρονται στους Όρους Χρήσης. Ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω της πλατφόρμας Flat Away (για παράδειγμα ζητώντας σας να αποδεχτείτε τις αλλαγές προτού συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο FlatAway) ή μέσω ξεχωριστού email.

Κανονικά, θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε κάποια προειδοποίηση πριν τεθούν σε ισχύ οι νέοι όροι. Ωστόσο, μερικές φορές θα πρέπει να γίνουν αμέσως αλλαγές και αν συμβεί αυτό, δεν θα σας ειδοποιήσουμε.

Εφαρμοστέα έγγραφα και εκδόσεις

Η τρέχουσα έκδοση των Όρων Χρήσης περιέχει τους μοναδικούς όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τη σχέση μας με εσάς. Οι παλαιότερες εκδόσεις των Όρων Χρήσης δεν θα ισχύουν πλέον για τη σχέση μας και θα αντικατασταθούν πλήρως από την τρέχουσα έκδοση.

Σκοπεύουμε να βασιστούμε στους Όρους Χρήσης ως καθορίζοντας τους γραπτούς όρους της συμφωνίας μας μαζί σας για την παροχή της υπηρεσίας. Εάν κανένα μέρος των Όρων Χρήσης δεν μπορεί να εφαρμοστεί, τότε οι υπόλοιποι Όροι Χρήσης θα εξακολουθούν να ισχύουν για τη σχέση μας.

Εάν δεν συμμορφώνεστε με τους Όρους Χρήσης και δεν προβούμε άμεσα σε ενέργειες, ενδέχεται να συνεχίσουμε να ενεργούμε στο μέλλον σύμφωνα με τους αντίστοιχους νόμους και κανονισμούς.

Διαποικίληση

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των Όρων Χρήσης κριθεί παράνομη ή ανεφάρμοστη, αυτό δεν θα επηρεάσει τη συνέχιση σε πλήρη ισχύ και αποτέλεσμα των υπόλοιπων διατάξεων.

Δικαιώματα τρίτων

Ένα άτομο που δεν είναι μέρος των Όρων Χρήσης δεν μπορεί να επιβάλει κανέναν από τους όρους του.

Νόμος

Η βουλγαρική νομοθεσία θα ισχύει για όλες τις διαφορές και την ερμηνεία αυτών των Όρων Χρήσης. Τα βουλγαρικά δικαστήρια θα έχουν μη αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με τη χρήση της υπηρεσίας από εσάς.

Επικοινωνία, σχόλια και παράπονα

Εάν πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με αυτούς τους Όρους Χρήσης ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αναφέρεται σε αυτούς, στείλτε μας email στο office@flatmanager.bg.

Εκτιμούμε την ακρόαση από τους χρήστες μας και ενδιαφερόμαστε πάντα να μάθουμε για τρόπους βελτίωσης της υπηρεσίας. Παρέχοντας τα σχόλιά σας, συμφωνείτε ότι παραιτείτε τα δικαιώματα που έχετε στα σχόλιά σας, ώστε να μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε και να επιτρέπουμε σε άλλους να τα χρησιμοποιούν χωρίς περιορισμούς και χωρίς καμία πληρωμή σε εσάς.

Θέλετε μια περιπέτεια;

Θα σας συνδέσουμε!
elEL