Όροι Παροχής Υπηρεσιών του Προγράμματος Συνεργατών FlatAway

Συμφωνία

Με την εγγραφή σας ως Συνεργάτης στο Πρόγραμμα Συνεργατών FlatAway ("Πρόγραμμα") συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις ("Όροι Παροχής Υπηρεσιών").

FlatAway διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει και να αλλάζει τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών από καιρό σε καιρό χωρίς προειδοποίηση. Οποιεσδήποτε νέες δυνατότητες που αυξάνουν ή βελτιώνουν το τρέχον Πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης της κυκλοφορίας νέων εργαλείων και πόρων, θα υπόκεινται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Η συνέχιση της χρήσης του Προγράμματος μετά από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές θα συνιστά τη συγκατάθεσή σας για τέτοιες αλλαγές.

Η παραβίαση οποιουδήποτε από τους παρακάτω όρους θα έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό του Λογαριασμού σας και την κατάπτωση τυχόν εκκρεμών πληρωμών προμήθειας θυγατρικών που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της παραβίασης. Συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε το Πρόγραμμα Συνεργατών με δική σας ευθύνη.

Όροι λογαριασμού

Σύνδεσμοι/γραφικά στον ιστότοπό σας, στα email σας ή άλλες επικοινωνίες

Μόλις εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Συνεργατών, θα σας εκχωρηθεί ένας μοναδικός Κωδικός Συνεργατών. Επιτρέπεται να τοποθετείτε συνδέσμους, banner ή άλλα γραφικά που παρέχουμε με τον Κωδικό Συνεργάτη σας στον ιστότοπό σας, στα email σας ή σε άλλες επικοινωνίες. Θα σας παρέχουμε οδηγίες, στυλ συνδέσμων και γραφικά έργα τέχνης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη σύνδεση FlatAway. Μπορούμε να αλλάξουμε το σχέδιο του έργου τέχνης ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, αλλά δεν θα αλλάξουμε τις διαστάσεις των εικόνων χωρίς την κατάλληλη ειδοποίηση.

Για να επιτρέψουμε τη συσσώρευση τέλους ακριβούς παρακολούθησης, αναφοράς και παραπομπής, θα σας παρέχουμε ειδικές μορφές συνδέσμων που θα χρησιμοποιηθούν σε όλους τους συνδέσμους μεταξύ του ιστότοπού σας και του FlatAway. Πρέπει να διασφαλίσετε ότι κάθε ένας από τους συνδέσμους μεταξύ του ιστότοπού σας και του FlatAway χρησιμοποιεί σωστά τέτοιες ειδικές μορφές συνδέσμων. Σύνδεσμοι προς το FlatAway που τοποθετούνται στον ιστότοπό σας σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία και οι οποίες χρησιμοποιούν σωστά τέτοιες ειδικές μορφές συνδέσμων αναφέρονται ως "Ειδικοί Σύνδεσμοι". Θα κερδίσετε τέλη παραπομπής μόνο σε σχέση με τις πωλήσεις σε α FlatAway προϊόν που εμφανίζεται απευθείας μέσω Ειδικών Συνδέσμων. δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας σε σχέση με οποιαδήποτε αποτυχία από εσάς ή κάποιον που παραπέμπετε να χρησιμοποιήσει Ειδικούς συνδέσμους ή να πληκτρολογήσει εσφαλμένα τον Κωδικό Συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένου του βαθμού που μια τέτοια αποτυχία μπορεί να οδηγήσει σε οποιαδήποτε μείωση των ποσών που διαφορετικά θα καταβάλλονταν σε εσάς σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία.

Οι σύνδεσμοι συνεργατών θα πρέπει να παραπέμπουν στη σελίδα του προϊόντος που προωθείται.

Αμοιβές παραπομπής/προμήθειες και πληρωμή

Για να είναι επιλέξιμη μια πώληση Προϊόντος για να κερδίσει ένα τέλος παραπομπής, ο πελάτης πρέπει να κάνει κλικ μέσω ενός Ειδικού συνδέσμου από τον ιστότοπό σας, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλες επικοινωνίες προς https://flataway.bg και ολοκληρώστε μια παραγγελία για ένα προϊόν κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας.

Θα πληρώνουμε προμήθειες μόνο για συνδέσμους που παρακολουθούνται και αναφέρονται αυτόματα από τα συστήματά μας. Δεν θα πληρώσουμε προμήθειες εάν κάποιος πει ότι αγόρασε ή κάποιος πει ότι εισήγαγε έναν κωδικό παραπομπής, εάν δεν παρακολουθήθηκε από το σύστημά μας. Μπορούμε να πληρώσουμε μόνο προμήθειες για επιχειρήσεις που δημιουργούνται μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων ειδικών συνδέσμων που παρακολουθούνταν αυτόματα από τα συστήματά μας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκλείσουμε τις προμήθειες που κερδίζονται μέσω δόλιας, παράνομης ή υπερβολικά επιθετικής, αμφισβητήσιμης πώλησης ή μεθόδων μάρκετινγκ.

Οι πληρωμές ξεκινούν μόνο όταν έχετε κερδίσει περισσότερα από $20 στο εισόδημα συνεργατών. Εάν ο λογαριασμός συνεργάτη σας δεν υπερβαίνει ποτέ το $20 όριο, οι προμήθειες σας δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε θα πληρωθούν. Είμαστε υπεύθυνοι μόνο για την πληρωμή λογαριασμών που έχουν διασταυρωθεί $20 κατώφλι.

Αναγνωρίστε τον εαυτό σας ως Συνεργάτη FlatAway

Δεν μπορείτε να εκδώσετε κανένα δελτίο τύπου σχετικά με την παρούσα Συμφωνία ή τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα. μια τέτοια ενέργεια μπορεί να οδηγήσει στον τερματισμό σας από το Πρόγραμμα. Επιπλέον, δεν μπορείτε με κανέναν τρόπο να παραπλανήσετε ή να εξωραΐσετε τη σχέση μεταξύ μας και εσάς, να πείτε ότι αναπτύσσετε τα προϊόντα μας, να πείτε ότι είστε μέρος του FlatAway ή εκφράζουν ή υπονοούν οποιαδήποτε σχέση ή σχέση μεταξύ μας και εσάς ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οντότητας εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπεται ρητά από την παρούσα Συμφωνία (συμπεριλαμβανομένης της έκφρασης ή υπονοώντας ότι υποστηρίζουμε, χορηγούμε, υποστηρίζουμε ή συνεισφέρουμε χρήματα σε οποιονδήποτε φιλανθρωπικό σκοπό ή άλλο σκοπό).

Δεν μπορείτε να αγοράσετε προϊόντα μέσω των συνδέσμων συνεργατών σας για δική σας χρήση. Τέτοιες αγορές μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα (κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια) την παρακράτηση των τελών παραπομπής ή/και τον τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Εφόσον τα τρέχοντα κέρδη θυγατρικών σας έχουν τελειώσει $20, θα πληρώνεστε κάθε μήνα. Εάν δεν έχετε κερδίσει $20 από την τελευταία πληρωμή σας, θα σας πληρώσουμε τον επόμενο μήνα αφού περάσετε το όριο.

Ορισμός πελάτη

Οι πελάτες που αγοράζουν προϊόντα μέσω αυτού του Προγράμματος θα θεωρούνται πελάτες μας. Κατά συνέπεια, όλοι οι κανόνες, οι πολιτικές και οι διαδικασίες λειτουργίας μας σχετικά με τις παραγγελίες πελατών, την εξυπηρέτηση πελατών και τις πωλήσεις προϊόντων θα ισχύουν για αυτούς τους πελάτες. Ενδέχεται να αλλάξουμε τις πολιτικές και τις διαδικασίες λειτουργίας μας ανά πάσα στιγμή. Για παράδειγμα, θα καθορίσουμε τις τιμές που θα χρεωθούν για προϊόντα που πωλούνται στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος σύμφωνα με τις δικές μας πολιτικές τιμολόγησης. Οι τιμές και η διαθεσιμότητα των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρουν από καιρό σε καιρό. Επειδή οι αλλαγές τιμών ενδέχεται να επηρεάσουν τα Προϊόντα που έχετε καταχωρίσει στον ιστότοπό σας, δεν θα πρέπει να εμφανίζετε τιμές προϊόντων στον ιστότοπό σας. Θα καταβάλουμε εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να παρουσιάσουμε ακριβείς πληροφορίες, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη διαθεσιμότητα ή την τιμή οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος.

Οι ευθύνες σας

Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρηση του ιστότοπού σας και για όλα τα υλικά που εμφανίζονται στον ιστότοπό σας. Για παράδειγμα, θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για:

- Την τεχνική λειτουργία του ιστότοπού σας και όλου του συναφούς εξοπλισμού
- Η διασφάλιση ότι η εμφάνιση Ειδικών Συνδέσμων στον ιστότοπό σας δεν παραβιάζει καμία συμφωνία μεταξύ εσάς και οποιουδήποτε τρίτου μέρους (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τυχόν περιορισμών ή απαιτήσεων που επιβάλλονται σε εσάς από τρίτο μέρος που φιλοξενεί τον ιστότοπό σας)
- Η ακρίβεια, η αλήθεια και η καταλληλότητα των υλικών που δημοσιεύονται στον ιστότοπό σας (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, όλων των υλικών που σχετίζονται με το Προϊόν και οποιασδήποτε πληροφορίας συμπεριλαμβάνετε ή συσχετίζετε με Ειδικούς συνδέσμους)
- Διασφάλιση ότι το υλικό που δημοσιεύεται στον ιστότοπό σας δεν παραβιάζει ή παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, ιδιωτικότητας ή άλλων προσωπικών ή ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων)
- Διασφάλιση ότι τα υλικά που δημοσιεύονται στον ιστότοπό σας δεν είναι συκοφαντικά ή άλλως παράνομα
- Διασφάλιση ότι ο ιστότοπός σας αποκαλύπτει με ακρίβεια και επάρκεια, είτε μέσω μιας πολιτικής απορρήτου είτε με άλλο τρόπο, τον τρόπο με τον οποίο συλλέγετε, χρησιμοποιείτε, αποθηκεύετε και αποκαλύπτετε δεδομένα που συλλέγονται από επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, ότι τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων των διαφημιζόμενων) ενδέχεται να προβάλλουν περιεχόμενο και/ ή διαφημίσεις και συλλέγουν πληροφορίες απευθείας από τους επισκέπτες και ενδέχεται να τοποθετούν ή να αναγνωρίζουν cookies στα προγράμματα περιήγησης των επισκεπτών.

Συμμόρφωση με τους Νόμους

Ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα, συμφωνείτε ότι ενώ είστε συμμετέχων στο Πρόγραμμα θα συμμορφώνεστε με όλους τους νόμους, διατάγματα, κανόνες, κανονισμούς, εντολές, άδειες, άδειες, αποφάσεις, αποφάσεις ή άλλες απαιτήσεις οποιασδήποτε κρατικής αρχής που έχει δικαιοδοσία πάνω σας, είτε αυτοί οι νόμοι κ.λπ. ισχύουν τώρα είτε τίθενται σε ισχύ αργότερα κατά τη διάρκεια της περιόδου που είστε συμμετέχων στο Πρόγραμμα. Χωρίς περιορισμό της προαναφερθείσας υποχρέωσης, συμφωνείτε ότι ως προϋπόθεση της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα θα συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους (ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς ή άλλους) που διέπουν το μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του νόμου CAN-SPAM του 2003 και όλων άλλους νόμους κατά του spam.

Διάρκεια της Σύμβασης και του Προγράμματος

Η διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας θα ξεκινήσει με την αποδοχή της αίτησής σας για το Πρόγραμμα και θα λήξει όταν τερματιστεί από οποιοδήποτε μέρος. Είτε εσείς είτε εμείς μπορούμε να καταγγείλουμε την παρούσα Συμφωνία ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς αιτία, δίνοντας στο άλλο μέρος γραπτή ειδοποίηση καταγγελίας. Με τον τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας για οποιονδήποτε λόγο, θα σταματήσετε αμέσως τη χρήση και θα αφαιρέσετε από τον ιστότοπό σας όλους τους συνδέσμους προς https://flataway.bg, και όλα τα εμπορικά μας σήματα, τα εμπορικά ενδύματα και τα λογότυπά μας, και όλα τα άλλα υλικά που παρέχονται από ή για λογαριασμό μας σε εσάς σύμφωνα με το παρόν ή σε σχέση με το Πρόγραμμα. FlatAway διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει το Πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή. Με τον τερματισμό του προγράμματος, FlatAway θα πληρώσει τυχόν ανεξόφλητα κέρδη που συγκεντρώθηκαν παραπάνω $20.

Λήξη

FlatAway, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει τον λογαριασμό σας και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση του Προγράμματος ή οποιασδήποτε άλλης FlatAway υπηρεσία, για οποιοδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή. Αυτός ο τερματισμός της Υπηρεσίας θα έχει ως αποτέλεσμα την απενεργοποίηση ή τη διαγραφή του Λογαριασμού σας ή την πρόσβασή σας στον Λογαριασμό σας και την κατάπτωση και παραίτηση όλων των πιθανών ή προς πληρωμή προμηθειών στον Λογαριασμό σας, εάν αποκτήθηκαν μέσω δόλιας, παράνομης ή υπερβολικά επιθετικές, αμφισβητούμενες μεθόδους πωλήσεων ή μάρκετινγκ. FlatAway διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών σε οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή.

Σχέσεις Μερών

Εσείς και εμείς είμαστε ανεξάρτητοι εργολάβοι και τίποτα σε αυτή τη Συμφωνία δεν θα δημιουργήσει οποιαδήποτε συνεργασία, κοινοπραξία, αντιπροσωπεία, franchise, αντιπρόσωπος πωλήσεων ή σχέση εργασίας μεταξύ των μερών. Δεν θα έχετε καμία εξουσία να κάνετε ή να αποδεχτείτε προσφορές ή παραστάσεις εκ μέρους μας. Δεν θα κάνετε καμία δήλωση, είτε στον ιστότοπό σας είτε με άλλο τρόπο, που εύλογα θα αντέβαινε σε οτιδήποτε σε αυτήν την Ενότητα.

Περιορισμοί Ευθύνης

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για έμμεσες, ειδικές ή αποθετικές ζημίες (ή τυχόν απώλεια εσόδων, κερδών ή δεδομένων) που προκύπτουν σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία ή το Πρόγραμμα, ακόμη και αν έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Επιπλέον, η συνολική μας ευθύνη που προκύπτει σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία και το Πρόγραμμα δεν θα υπερβαίνει τα συνολικά τέλη παραπομπής που καταβάλλονται ή καταβάλλονται σε εσάς βάσει της παρούσας Συμφωνίας.

Αποποίηση ευθυνών

Δεν παρέχουμε ρητές ή σιωπηρές εγγυήσεις ή δηλώσεις σχετικά με το Πρόγραμμα ή οποιαδήποτε προϊόντα που πωλούνται μέσω του Προγράμματος (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εγγυήσεων καταλληλότητας, εμπορευσιμότητας, μη παραβίασης ή οποιωνδήποτε σιωπηρών εγγυήσεων που προκύπτουν από μια πορεία απόδοσης, συναλλαγής ή εμπορική χρήση). Επιπλέον, δεν δηλώνουμε ότι η λειτουργία του FlatAway θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς σφάλματα και δεν θα φέρουμε ευθύνη για τις συνέπειες τυχόν διακοπών ή σφαλμάτων.

Ανεξάρτητη Έρευνα

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ. ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ (ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ) να ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ. ΕΧΕΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΗΛΩΣΗ, ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

Διαιτησία

Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την παρούσα Συμφωνία (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε πραγματικής ή εικαζόμενης παραβίασης της παρούσας), οποιεσδήποτε συναλλαγές ή δραστηριότητες βάσει της παρούσας Συμφωνίας ή η σχέση σας μαζί μας ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές μας θα υποβάλλονται σε εμπιστευτική διαιτησία, εκτός από το ότι, στον βαθμό που εσείς έχουμε παραβιάσει ή απειλήσει με οποιονδήποτε τρόπο να παραβιάσει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας, μπορεί να ζητήσουμε ασφαλιστικά μέτρα ή άλλη κατάλληλη αρωγή σε οποιοδήποτε πολιτειακό ή ομοσπονδιακό δικαστήριο (και συναινείτε σε μη αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπο διεξαγωγής σε τέτοια δικαστήρια) ή σε οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο δικαστήριο . Η διαιτησία βάσει αυτής της συμφωνίας θα διεξάγεται σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν τότε της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας. Η απόφαση του διαιτητή είναι δεσμευτική και μπορεί να εκδοθεί ως απόφαση σε οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, καμία διαιτησία βάσει της παρούσας Συμφωνίας δεν θα προσεταιρίζεται σε διαιτησία στην οποία εμπλέκεται οποιοδήποτε άλλο μέρος που υπόκειται στην παρούσα Συμφωνία, είτε μέσω διαδικασιών ταξικής διαιτησίας είτε με άλλο τρόπο.

Διάφορα

Η παρούσα Συμφωνία θα διέπεται από τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς αναφορά σε κανόνες που διέπουν την επιλογή νόμων. Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε την παρούσα Συμφωνία, βάσει νόμου ή με άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Με την επιφύλαξη αυτού του περιορισμού, η παρούσα Συμφωνία θα είναι δεσμευτική, θα είναι προς όφελος και θα είναι εκτελεστή έναντι των μερών και των αντίστοιχων διαδόχων και εκδοχέων τους. Η αποτυχία μας να επιβάλουμε την αυστηρή εκ μέρους σας εκτέλεση οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Συμφωνίας δεν θα συνιστά παραίτηση από το δικαίωμά μας να επιβάλλουμε στη συνέχεια αυτή τη διάταξη ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη της παρούσας Συμφωνίας.

Η αποτυχία του FlatAway η άσκηση ή η επιβολή οποιουδήποτε δικαιώματος ή διάταξης των Όρων Παροχής Υπηρεσιών δεν συνιστά παραίτηση από τέτοιο δικαίωμα ή διάταξη. Οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών αποτελούν τη συνολική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και FlatAway και διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς, υπερισχύοντας τυχόν προηγούμενων συμφωνιών μεταξύ εσάς και FlatAway (συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, τυχόν προηγούμενων εκδόσεων των Όρων Παροχής Υπηρεσιών).

Θέλετε μια περιπέτεια;

Θα σας συνδέσουμε!
elEL