Условия за ползване на партньорската програма FlatAway

споразумение

Като се регистрирате като партньор в партньорската програма FlatAway („Програма“), вие се съгласявате да бъдете обвързани от следните правила и условия („Условия за ползване“).

FlatAway си запазва правото да актуализира и променя условията за ползване от време на време без предупреждение. Всички нови функции, които допълват или подобряват настоящата програма, включително пускането на нови инструменти и ресурси, са предмет на Условията за ползване. Продължаването на използването на Програмата след такива промени означава вашето съгласие за такива промени.

Нарушаването на което и да е от условията по-долу ще доведе до прекратяване на акаунта ви и до отнемане на неизплатените комисионни на партньори, спечелени по време на нарушението. Вие се съгласявате да използвате Партньорската програма на свой собствен риск.

Условия на акаунта

Връзки/графики на вашия сайт, във вашите имейли или друга комуникация

След като се регистрирате за Партньорската програма, ще Ви бъде присвоен уникален Партньорски код. Имате право да поставяте връзки, банери или други графики, които предоставяме с вашия партньорски код на вашия сайт, във вашите имейли или в други комуникации. Ние ще ви предоставим насоки, стилове на връзки и графични изображения, които да използвате при свързване FlatAway. Можем да променим дизайна на произведението на изкуството по всяко време без предизвестие, но няма да променим размерите на изображенията без надлежно предизвестие.

За да позволим точно проследяване, отчитане и начисляване на такси за препоръки, ние ще ви предоставим специални формати за връзки, които да се използват във всички връзки между вашия сайт и FlatAway. Трябва да се уверите, че всяка от връзките между вашия сайт и FlatAway правилно използва такива специални формати на връзки. Връзки към FlatAway поставени на вашия сайт съгласно настоящото споразумение и които правилно използват такива специални формати на връзки, се наричат „Специални връзки“. Ще печелите такси за препоръка само по отношение на продажби на a FlatAway продукт, възникващ директно чрез специални връзки; няма да носим отговорност пред вас по отношение на неизпълнение от ваша страна или на някого, когото препоръчате, при използване на специални връзки или неправилно въвеждане на вашия партньорски код, включително до степента, в която такова неуспех може да доведе до намаляване на сумите, които иначе биха ви били изплатени съгласно настоящото споразумение.

Партньорските връзки трябва да сочат към страницата на популяризирания продукт.

Такси/комисионни за препоръка и плащане

За да може продажба на продукт да отговаря на условията за печелене на такса за препоръка, клиентът трябва да кликне върху специална връзка от вашия сайт, имейл или друга комуникация до https://flataway.bg и завършете поръчка за продукт по време на тази сесия.

Ще плащаме комисионни само за връзки, които автоматично се проследяват и отчитат от нашите системи. Ние няма да плащаме комисионни, ако някой каже, че е закупил или някой каже, че е въвел реферален код, ако той не е бил проследен от нашата система. Можем да плащаме комисионни само за бизнес, генериран чрез правилно форматирани специални връзки, които бяха автоматично проследени от нашите системи.

Ние си запазваме правото да дисквалифицираме комисионни, спечелени чрез измамни, незаконни или прекалено агресивни, съмнителни методи за продажба или маркетинг.

Плащанията започват едва след като спечелите повече от $20 в доходите от филиали. Ако вашият партньорски акаунт никога не пресича $20 праг, вашите комисионни няма да бъдат реализирани или изплатени. Ние носим отговорност само за плащане на сметки, които са преминали $20 праг.

Идентифицирайки се като партньор на FlatAway

Нямате право да издавате съобщение за пресата по отношение на това Споразумение или вашето участие в Програмата; такова действие може да доведе до прекратяване от Програмата. Освен това не можете по никакъв начин да представяте погрешно или да украсявате връзката между нас и вас, да казвате, че разработвате нашите продукти, да казвате, че сте част от FlatAway или изразяват или загатват каквито и да било отношения или връзки между нас и вас или всяко друго лице или образувание, освен както е изрично разрешено от това Споразумение (включително чрез изразяване или загатване, че подкрепяме, спонсорираме, одобряваме или даряваме пари за благотворителност или друга кауза).

Не можете да купувате продукти чрез вашите партньорски връзки за ваша собствена употреба. Такива покупки могат да доведат (по наше усмотрение) до задържане на таксите за препоръка и/или прекратяване на това Споразумение.

Схема на плащане

Стига текущите ви приходи от партньори да са свършили $20, ще ви се плаща всеки месец. Ако не сте спечелили $20 след последното ви плащане, ние ще ви платим на следващия месец, след като преминете прага.

Дефиниция на клиента

Клиентите, които купуват продукти чрез тази програма, ще се считат за наши клиенти. Съответно, всички наши правила, политики и оперативни процедури относно поръчките на клиенти, обслужването на клиентите и продажбите на продукти ще се прилагат за тези клиенти. Можем да променим нашите политики и оперативни процедури по всяко време. Например, ние ще определим цените, които да се таксуват за продуктите, продавани по тази програма, в съответствие с нашите собствени политики за ценообразуване. Цените и наличността на продуктите може да варират от време на време. Тъй като промените в цените може да засегнат продуктите, които сте изброили на вашия сайт, не трябва да показвате цените на продуктите на вашия сайт. Ще положим разумни от търговска гледна точка усилия, за да представим точна информация, но не можем да гарантираме наличността или цената на конкретен продукт.

Вашите отговорности

Вие ще бъдете изцяло отговорни за развитието, работата и поддръжката на вашия сайт и за всички материали, които се появяват на вашия сайт. Например, вие ще носите цялата отговорност за:

- Техническата експлоатация на вашия сайт и цялото свързано оборудване
- Гарантирането, че показването на специални връзки на вашия сайт не нарушава никакво споразумение между вас и която и да е трета страна (включително, без ограничение, всички ограничения или изисквания, поставени ви от трета страна, която хоства вашия сайт)
- Точността, истинността и уместността на материалите, публикувани на вашия сайт (включително, наред с други неща, всички свързани с продукта материали и всякаква информация, която включвате или свързвате със специални връзки)
- Гарантиране, че материалите, публикувани на вашия сайт, не нарушават или нарушават правата на трета страна (включително, например, авторски права, търговски марки, поверителност или други лични или права на собственост)
- Гарантиране, че материалите, публикувани на вашия сайт, не са клеветнически или по друг начин незаконни
- Гарантиране, че вашият сайт разкрива точно и адекватно, чрез политика за поверителност или по друг начин, как събирате, използвате, съхранявате и разкривате данни, събрани от посетители, включително, когато е приложимо, че трети страни (включително рекламодатели) могат да предоставят съдържание и/ или реклами и събира информация директно от посетителите и може да поставя или разпознава бисквитки в браузърите на посетителите.

Спазване на законите

Като условие за вашето участие в програмата, вие се съгласявате, че докато сте участник в програмата, ще спазвате всички закони, наредби, правила, разпоредби, заповеди, лицензи, разрешителни, съдебни решения, решения или други изисквания на всеки държавен орган, който има юрисдикция над вас, независимо дали тези закони и т.н. са в сила сега или по-късно ще влязат в сила през времето, когато сте участник в програмата. Без да ограничавате горното задължение, вие се съгласявате, че като условие за вашето участие в Програмата ще спазвате всички приложими закони (федерални, щатски или други), които уреждат маркетинговата електронна поща, включително, без ограничение, Закона за CAN-SPAM от 2003 г. и всички други закони срещу спам.

Срок на споразумението и програмата

Срокът на това Споразумение ще започне след като приемем вашето заявление за Програмата и ще приключи, когато бъде прекратено от която и да е от страните. Или вие, или ние можем да прекратим това Споразумение по всяко време, със или без причина, като предоставим на другата страна писмено известие за прекратяване. При прекратяване на това Споразумение по каквато и да е причина вие незабавно ще преустановите използването и ще премахнете от сайта си всички връзки към https://flataway.bgи всички наши търговски марки, търговско облекло и лога, както и всички други материали, предоставени от или от наше име на вас съгласно настоящото или във връзка с Програмата. FlatAway си запазва правото да прекрати Програмата по всяко време. При прекратяване на програмата, FlatAway ще плати всички неизплатени приходи, натрупани по-горе $20.

Прекратяване на договора

FlatAway, по свое усмотрение, има право да спре или прекрати вашия акаунт и да откаже всякакво текущо или бъдещо използване на Програмата или всяка друга FlatAway услуга по каквато и да е причина по всяко време. Такова прекратяване на Услугата ще доведе до деактивиране или изтриване на вашия акаунт или достъпа ви до вашия акаунт, както и отнемане и отказ от всички потенциални или подлежащи на плащане комисионни във вашия акаунт, ако са спечелени чрез измамни, незаконни или твърде агресивни, съмнителни методи за продажба или маркетинг. FlatAway си запазва правото да откаже обслужване на всеки по каквато и да е причина по всяко време.

Отношения на страните

Вие и ние сме независими изпълнители и нищо в това Споразумение няма да създаде партньорство, съвместно предприятие, агенция, франчайз, търговски представител или трудово правоотношение между страните. Няма да имате право да правите или приемате каквито и да е оферти или декларации от наше име. Вие няма да правите никакви изявления, независимо дали на вашия сайт или по друг начин, които разумно биха противоречили на нещо в този раздел.

Ограничения на отговорността

Ние няма да носим отговорност за непреки, специални или последващи щети (или загуба на приходи, печалби или данни), произтичащи от това Споразумение или Програмата, дори ако сме били уведомени за възможността от такива щети. Освен това, нашата съвкупна отговорност, произтичаща по отношение на това Споразумение и Програмата, няма да надвишава общите такси за препоръчани клиенти, платени или дължими към Вас по настоящото Споразумение.

Отказ от отговорност

Ние не даваме изрични или подразбиращи се гаранции или заявления по отношение на Програмата или каквито и да било продукти, продавани чрез Програмата (включително, без ограничение, гаранции за годност, продаваемост, ненарушение или подразбиращи се гаранции, произтичащи от курс на изпълнение, търгуване или търговска употреба). В допълнение, ние не декларираме, че работата на FlatAway ще бъде без прекъсване или без грешки и ние няма да носим отговорност за последствията от прекъсвания или грешки.

Независимо разследване

ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ И СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ НЕГОВИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ. ВИЕ РАЗБИРАТЕ, ЧЕ НИЕ МОЖЕМ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ (ПРЯКО ИЛИ НЕПРЯКО) ДА ПОИСКАМЕ ПРЕПОРЪЧАНИ КЛИЕНТИ ПРИ УСЛОВИЯ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ РАЗЛИЧАТ ОТ ТЕЗИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ ИЛИ ДА УПРАВЛЯВАМЕ УЕБ САЙТОВЕ, КОИТО СА ПОДОБНИ НА ВАШИЯ УЕБ САЙТ ИЛИ СЕ КОНКУРИРАТ С НЕГО. ВИЕ СТЕ ОЦЕНИЛИ НЕЗАВИСИМО ЖЕЛАНИЕТО ОТ УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА И НЕ РАЗЧИТАТЕ НА НИКАКВО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ГАРАНЦИЯ ИЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ, ОСВЕН КАКТО Е ПОСОЧЕНО В ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ.

Арбитраж

Всеки спор, свързан по какъвто и да е начин с това Споразумение (включително всяко действително или предполагаемо нарушение на него), всякакви транзакции или дейности по това Споразумение или отношенията ви с нас или някой от нашите филиали, ще бъдат подложени на поверителен арбитраж, с изключение на случаите, в които вие по някакъв начин сте нарушили или заплашили да нарушите нашите права върху интелектуална собственост, можем да потърсим съдебна забрана или друго подходящо облекчение във всеки щатски или федерален съд (и вие се съгласявате с неизключителната юрисдикция и място в такива съдилища) или всеки друг съд с компетентна юрисдикция . Арбитражът по това споразумение ще се провежда съгласно действащите тогава правила на Американската арбитражна асоциация. Решението на арбитъра е обвързващо и може да бъде вписано като решение във всеки съд с компетентна юрисдикция. В максималната степен, позволена от приложимото право, никакъв арбитраж по настоящото Споразумение не трябва да се присъединява към арбитраж, включващ друга страна, предмет на настоящото Споразумение, независимо дали чрез колективно арбитражно производство или по друг начин.

Разни

Това Споразумение ще се управлява от законите на Съединените щати, без препратка към правилата, уреждащи избора на закони. Не можете да преотстъпвате това Споразумение, по силата на закон или по друг начин, без нашето предварително писмено съгласие. При спазване на това ограничение, това Споразумение ще бъде обвързващо за, влиза в сила в полза на и ще бъде изпълнимо срещу страните и техните съответни наследници и правоприемници. Нашата невъзможност да наложим стриктното изпълнение от ваша страна на която и да е разпоредба на това Споразумение няма да представлява отказ от нашето право впоследствие да наложим такава разпоредба или която и да е друга разпоредба на това Споразумение.

Провалът на FlatAway за упражняване или налагане на което и да е право или разпоредба от Условията за ползване не представлява отказ от такова право или разпоредба. Условията за ползване представляват цялото споразумение между вас и FlatAway и управлява използването на Услугата от ваша страна, като замества всички предишни споразумения между вас и FlatAway (включително, но не само, всички предишни версии на Условията за ползване).

Копнеете ли за приключение?

Ние може да помогнем!
bg_BGBG